SETEM Tarragona

 

NOM DE L’ENTITAT: SETEM Tarragona

NÚMERO DE SOCIS/VOLUNTARIS: 1352 socis a Catalunya i 80 socis a Tarragona

CIUTAT: Tarragona

ADREÇA ELECTRÒNICA: tarragona@unicef.es

ADREÇA: Pons d’Icart s/n, Hotel d’Entitats Despatx 16 (Planta 6, pàrquing La Pedrera), 43004, Tarragona

TELÈFON: 977  228  955  / 934  415  335

WEB ENTITAT: www.setem.cat

QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS:

Missió i Objectius

– Sensibilitzar els ciutadans/es   de   Catalunya sobre  la  creixent  desigualtat  Nord-Sud  i  les seves causes, i promoure les  transformacions personals  i  col·lectives necessàries  per aconseguir un món més  just.

– Educar i formar en una  cultura de la solidaritat amb  el  Tercer  Món respectuosa de  la  dignitat i la  identitat dels  pobles del  Sud,  orientada a denunciar i eradicar les  causes estructurals de les desigualtats entre els pobles i les persones.

Actuacions

Projectes de cooperació

– Al barri  de San José, Managua, Nicaragua:

– “Quinchos”: Projecte d’educació per donar  suport a  joves  adolescents en  risc   d’exclusió   social, facilitant el seu  accés a estudis universitaris.

Sensibilit zació i educació  al desenvolupament

– Festa del Comerç Just i la Banca  Ètica (anual,  a la primavera)

– Sopar  solidari  (anual,  al gener)

– Camps de   solidaritat  (viatges   solidaris  cada estiu) i rutes solidàries (turisme responsable).

– Xerrades a escoles i instituts.

– Publicació d’estudis i informes sobre  Comerç Just.

– Jornades, xerrades,  conferències,  exposicions itinerants, tallers formatius, etc.

COM S’HI POT COL·LABORAR:

– Fer-se soci.

– Fer-se voluntari.

– Participar de forma  puntual a les  campanyes o accions urgents.

– Fer un donatiu  econòmic.

– Practicar el consum responsable.

– Muntar  una paradeta de Comerç Just.

HORARI D’ATENCIÓ:

Dimarts i dijous,  de 19:00  a 21:00