Reus Ciutat

Tal i com passa en la ciutat de Tarragona, el gran creixement d’entitats socials es produeix durant la dècada dels anys 90.