OXFAM INTERMÓN – ComTarragona

NOM DE L’ENTITAT: OXFAM INTERMÓN – TARRAGONA

NÚMERO DE SOCIS/VOLUNTARIS: 60.529 socis, 4270 a Tarragona

CIUTAT: Tarragona

ADREÇA ELECTRÒNICA: ctarragona@intermonoxfam.org

ADREÇA: St. Francesc 6, baixos, 43003 Tarragona

TELÈFON: 977  214  042

WEB ENTITAT: www.intermonoxfam.org

QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS:

Missió i Objectius

– Lluitar amb i per a les poblacions desafavorides, i com a part d’un ampli moviment global, buscant eradicar la injustícia i la pobresa i aconseguir que tots els éssers humans puguin exercir plenament els seus drets i gaudir  d’una vida digna.

– Enfortir les persones, col·lectius i organitzacions dels  països empobrits, perquè es  puguin  valdre per sí mateixes.

– Sensibilitzar a la població    tarragonina  per veure  quines actuacions es  poden  dur  a terme per  eradicar la pobresa i la injustícia  als  països empobrits.

Actuacions

Projectes de cooperació

– 492  projectes   en     24    països:   A    Angola (alimentació i educació), a Bolívia (indústria extractiva),  a   Burundi    (capacitats  agrícoles), a   Colòmbia   (cultura  democràtica  i  drets  de les   dones),   a  Etiòpia   (aigua   i  agricultura), a Guatemala  (enfortiment  de  les   organitzacions de  dones indígenes), a Nicaragua (agricultura), a Moçambic (reconstrucció i agricultura), al Perú (agricultura i xarxes locals),  a l’Índia (micro- finançaments, educació, recursos naturals), a Togo (agricultura, aigua  i sanejament, educació per   adults),  a   Brasil    (agricultura  ecològica, igualtat de  gènere), a la República Dominicana (equitat de gènere, seguretat alimentària), etc.

– Acció humanitària en  situacions d’emergència:

Ciclons a l’Amèrica Central i el Carib, violència al Congo, inundacions al sud-est asiàtic, etc.

Sensibilit zació i educació  al desenvolupament

– Festa  de   la   solidaritat   –   “Un   dia   per    a l’esperança”  (abril   o  maig):   Festa  al   voltant d’un tema relacionat amb  la defensa dels  drets humans al món, durant la qual s’organitzen gimcanes, tallers, actuacions musicals, estands informatius,etc.

– Accions     de     carrer:    Estands    informatius, paradetes de Comerç Just, recollida d’adhesions a campanyes, setmana del pessebre, exposicions de projectes, etc.

– Visites del sud:  Xerrades itinerants de persones del Sud per explicar experiències en campanyes i projectes.

– Edició  de  llibres i de  publicacions periòdiques (revista  trimestral IO, memòries anuals).

– Festival  Internacional de curts “Actua”: Concurs anual de curtmetratges lligats  a la defensa dels drets humans.

– Botiga  de  Comerç Just: Dóna  suport a més  de 104 grups productors del Sud, dels  quals ven els productes.

– Concerts de captació de fons: Lligats a campanyes d’emergència o per a finançar i donar  a conèixer projectes de desenvolupament.

– Codi ètic per a les empreses.

– Elaboració de  diverses propostes  i    recursos pedagògics adreçats a les escoles, amb l’objectiu d’educar   per    una    ciutadania   global:    Guies didàctiques i materials educatius (“Connectant móns”,  Global express,…).

– Formació del  professorat (xarxa  d’educadors i educadores).

COM S’HI POT COL·LABORAR:

–  Fer-se voluntari  del   comitè   i  participar en alguna de les tasques d’aquest grup (organitzant activitats de mobilització social  per donar  a conèixer campanyes, participant en  el  grup  de voluntaris  que   gestiona  la  botiga   de  comerç just, o en altres activitats de presència pública  o captació de fons que organitza el comitè).

– Fer-se soci.

– Consumir productes de Comerç Just.

– Fer un donatiu.

– Adherir-se a les campanyes.

– Participar  com    a    empresa   col·laboradora (donacions econòmiques o a través del Pla Transforma).

HORARI D’ATENCIÓ:

De dilluns a divendres, de 09:00  a 14:00  i de 17:00  a 22:00  (aprox.)