MUSOL – MUNICIPALISTES PER LA SOLIDARITAT I L’ENFORTIMENT INSTITUCIONAL – Delegació de Tarragona

NOM DE L’ENTITAT: MUSOL, MUNICIPALISTES  PER LA SOLIDARITAT I L’ENFORTIMENT INSTITUCIONAL – Delegació de Tarragona

NÚMERO DE SOCIS/VOLUNTARIS: 20 socis

CIUTAT: Tarragona

ADREÇA ELECTRÒNICA: tarragona@unicef.es  cosital-tarragona@altanet.org

ADREÇA: Ramon i Cajal 33, 2n B, 43001 Tarragona

TELÈFON: 977  220  047

WEB ENTITAT: www.musol.org

QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS:

Missió i Objectius

Actuar de forma  especialitzada des  del municipalisme en l’àmbit de la cooperació internacional, en  base a  actuacions d’incidència   municipal en dos  àmbits determinats:  Formar  en  la  cultura democràtica a comunitats indígenes, i garantir els serveis municipals bàsics.

Actuacions

Projectes de cooperació

– A Guatemala:

– Proveïment d’aigua, construcció d’escoles.

– A Bolívia (Tiquipaya):

– Formació democràtica, telecomunicacions, aigua potable.

Sensibilització i educació  al desenvolupament

–  Xerrades i  conferències itinerants sobre els projectes,  amb   responsables  procedents dels països de destinació dels  ajuts  (anual).

– Exposicions fotogràfiques sobre la realitat dels destinataris de les campanyes.

– Jornades estatals de  cooperació  i  solidaritat (anual,  a València).

COM S’HI POT COL·LABORAR:

– Fer-se soci.

– Fer-se voluntari per  a campanyes concretes  (en tasques de gestió  pública  municipal o idiomes).

HORARI D’ATENCIÓ:

De dilluns a divendres, d’11:00  a 13:00