MEDITERRÀNIA – CENTRE D’INICIATIVES ECOLÒGIQUES

 

NOM DE L’ENTITAT: MEDITERRÀNIA – CENTRE D’INICIATIVES ECOLÒGIQUES

NÚMERO DE SOCIS/VOLUNTARIS: 235 socis a Tarragona

CIUTAT: Tarragona

ADREÇA ELECTRÒNICA: educa@mare-terra.org

ADREÇA: Francolí 56-58, Torreforta, 43006 Tarragona

TELÈFON: 977 551 300    630 128 859

WEB ENTITAT: www.mediterrania-cie.org

QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS:

Missió i Objectius

– Defensar la naturalesa i la població  a partir de principis ecològics, dotant de cobertura tècnica als   grups  i  moviments populars  oposats  a projectes agressius.

– Fomentar i  donar   suport a  la  investigació de noves tecnologies netes.

– Realitzar  programes,  projectes  i   iniciatives concretes  mediambientals i  solidàries, tan   al país  d’origen  de l’entitat com en qualsevol punt geogràfic, fent  cooperació internacional per  al desenvolupament.

– Promoure, afavorir,  difondre i realitzar accions encaminades directament a la defensa del medi ambient i la millora de la qualitat de vida.

Actuacions

Projectes de cooperació

– A l’Amèrica Llatina (Costa Rica, Cuba, el Salvador, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Perú):

– Educació      ambiental,    gestió      de     residus, microcrèdits,   enfortiment   empresarial   lligat a   l’artesania,   suport   a   la    dona    indígena, producció orgànica, reconstrucció i millora d’infraestructures (sanejament, escoles,  ha- bitatges),  brigades   odontològiques, desen- volupament comunitari, energies alternatives (plaques solars,…), turisme ecològic.

– A l’Àfrica (Etiòpia, Guinea, i Marroc):

– Alfabetització, educació ambiental, inserció de la dona a l’activitat econòmica.

Sensibilització i educació  al desenvolupament

– Intervenció en centres educatius: Tallers, xerra- des, jocs,… sobre cooperació i desigualtats Nord

– Sud.

– Participació en fires solidàries i d’entitats.

– Exposicions, tallers i conferències.

COM S’HI POT COL·LABORAR:

– Fer-se soci.

– Fer-se voluntari.

– Fer una aportació econòmica.

HORARI D’ATENCIÓ:

De dilluns a divendres, de 09:00  a 14:00  i de 16:00  a 19:00