MANS UNIDES

NOM DE L’ENTITAT: MANS UNIDES
CIUTAT: Vendrell
ADREÇA ELECTRÒNICA:
ADREÇA: «Adreça:Rambla Nova, 119 esc. A 2n 2ª
CP:43001
Població:TARRAGONA
Teléfon:977 66 12 40 – 977 24 40 78″
ANY DE CONSTITUCIÓ: 1959 Catalunya, 1962 Tarragona*
NÚMERO DE SOCIS/VOLUNTARIS: 8940 socis a Catalnya i 400 a Tarragona* 249 voluntaris i 7 assalariats a Catalunya i 60 voluntaris i 1 assalariat a Tarragona*.
QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS:: «Mans Unides és una organització no governamental per al desenvolupament (ONGD), catòlica i de voluntaris. La seva finalitat és la lluita contra la fam, la pobresa, el subdesenvolupament i les causes que el provoquen. Principals activitats:

  • Sensibilització de la població espanyola perquè conegui i sigui conscient de la realitat dels països en vies de desenvolupament.
  • Finançament de projectes a l’Àfrica, Amèrica, Àsia i Oceania per col·laborar amb el desenvolupament dels pobles del Sud.
    Mans Unides està present a tot el territori nacional a través de 71 delegacions. Els seus fons procedeixen de quotes de socis, col·lectes anuals de parròquies, aportacions de col·legis, empreses, donatius, etc.»