MANS UNIDES Tarragona

NOM DE L’ENTITAT: MANS UNIDES Tarragona

NÚMERO DE SOCIS/VOLUNTARIS: 8941 socis a Catalunya i 400 a Tarragona

CIUTAT: Tarragona

ADREÇA ELECTRÒNICA: tarragona@mansunides.org

ADREÇA: Rambla Nova 119,  Escala A 2n 2a, 43001 Tarragona

TELÈFON: 977  244  078

WEB ENTITAT: www.mansunides.es

QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS:

Missió i Objectius

Missió

Lluitar  contra la fam, la pobresa, el subdesenvolupament   i   les    seves   causes;   i promoure un model  de desenvolupament i convivència mundial que no margini la majoria del planeta, inspirats en l’Evangeli i la Doctrina  Social de l’Església.

Objectius

– Sensibilitzar la    població    espanyola   perquè conegui i sigui conscient de la realitat dels països empobrits.

– Donar  suport i finançament (i garantir que  es finalitzin)   a  projectes  de   desenvolupament a l’Àfrica, Amèrica, Àsia i Oceania, en base a estudis de necessitats elaborats des de les contraparts.

– Defensar els drets humans i propugnar la dignitat de la persona com a eix i fonament de tot projecte social,  el bé comú,  la destinació universal dels béns, i la solidaritat entre els pobles.

Actuacions

Projectes de cooperació

A més   de  60  països, repartits  en  les  següents zones: l’Àfrica, Amèrica  Llatina, Àsia i Oceania:

Més  de  800 projectes, repartits en  els  següents àmbits:

-Promoció   de   la   dona:    Enfortiment   de   les capacitats d’organització, construcció de centres d’acollida   i  equipaments  d’atenció a  la  dona, microcrèdits per a petites empresàries, etc.

– Educatius: Construcció, ampliació i millora de guarderies  i  centres  educatius, alfabetització, formació i promoció juvenil, etc.

– Sanitaris: Construcció i millora d’equipaments i centres sanitaris, tractament de brots i malalties, lluita contra el sida, etc.

– Socials: Programes   integrals   de    desenvo- lupament, suport a  la  reinserció de  refugiats, construcció  de  vivendes   i internats, seguretat alimentària, centres comunitaris per a aborígens, etc.

– Agrícoles:   Creació   d’infraestructures a  comu- nitats  rurals,  agricultura sostenible, formació tècnica,   lluita    contra   plagues   als    cultius, millora del rendiment agrícola, accés a l’aigua  i construcció de pous,etc.

– Ajudes d’emergència.

Sensibilit zació i educació  al desenvolupament

– Campanya anual:  Actes   de   llançament  (dis- tribució   de  materials de  difusió  i  banderoles, acte   inici  campanya, repercussió  als   mitjans, accions  de  carrer), xerrades  i  conferències a centres  culturals, exposicions, col·lecta anual i dia del dejuni voluntari.

– Centres educatius: Esmorzars solidaris, Marxa de  la  Solidaritat, xerrades-col·loqui,  edició  de materials didàctics per a l’educació en valors.

– Sopars de la Fam i trobades solidàries, accions de carrer, participació a fires  solidàries i d’entitats, jornades de formació, Fòrum  Mans Unides.

– Edició de la revista “La veu del Sud”.

COM S’HI POT COL·LABORAR:

– Fer-se voluntari.

– Fer-se soci.

– Fer donacions puntuals.

HORARI D’ATENCIÓ:

De dilluns a dijous d’11:00  a 13:00  i de 17:00  a 19:00, i divendres  d’11:00  a 14:00