JUSTÍCIA I PAU – Tarragona

NOM DE L’ENTITAT: JUSTÍCIA I PAU – Tarragona

NÚMERO DE SOCIS/VOLUNTARIS:

CIUTAT: Tarragona

ADREÇA ELECTRÒNICA: fescobar@coft.cat

ADREÇA: Pla de Palau 2, 43003 Tarragona

TELÈFON: 977  212  303  / 977  390  839

WEB ENTITAT: www.justiciaipau.org

QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS:

Missió i Objectius

– Defensar els drets humans, els drets dels pobles i els principis democràtics.

– Promoure la cultura de la pau, la no-violència, el desarmament i l’eradicació del militarisme.

– Lluitar  contra  la  pobresa  i  la  fam   al  món   i impulsar la cooperació al desenvolupament.

– Treballar en favor de la justícia social, la reducció progressiva  de  la  pobresa  i  la  marginació al nostre país.

Actuacions

Sensibilit zació i educació  al desenvolupament

– Sopars –  col·loqui   al   voltant   d’una   temàtica determinada amb la participació d’un ponent especialitzat (segon  divendres de cada  mes).

– Cinefòrums i seminaris (bianual).

– Jornades, congressos, conferències i seminaris.

– Conferències adreçades  a   alumnes  d’ESO  i Batxillerat.

– Publicacions, informes i notes de premsa.

– Accions de pressió política i denúncia.

COM S’HI POT COL·LABORAR:

– Fer-se soci o donant.

– Fer-se voluntari (ja sigui incorporant-se en una comissió, col·laborant en accions concretes o difonent  materials i publicacions).

– Participar en els actes i campanyes.

HORARI D’ATENCIÓ:

De dilluns a divendres, de 09:00  a 14:00  i de 17:00  a 22:00  (aprox.)