Tarragona Ciutat

 

A Tarragona destaca que el percentatge més elevat d’entitats i moviments socials són delegacions, de les quals més de la meitat són delegacions poc actives i on difícilment s’ha pogut recuperar informació. Pel que fa a l’any de constitució d’entitats, s’observa un creixement exponencial a partir de finals dels anys 90 i inicis del segle XXI.

 

gràfic 2