FUNDACIÓ PRIVADA “EL SUEÑO DE LA CAMPANA” – Tarragona

NOM DE L’ENTITAT: FUNDACIÓ PRIVADA SUEÑO DE LA CAMPANA

NÚMERO DE SOCIS/VOLUNTARIS: Socis i persones afins a Tarragona: 70   

CIUTAT: Tarragona

ADREÇA ELECTRÒNICA: daciolacampana@yahoo.es

ADREÇA: av. de les Flors 21 – B, 43850 Cambrils

TELÈFON: 977  365  623  / 977  221  295

WEB ENTITAT: www.fundacionlacampana.es

QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS:

Missió i Objectius 

Missió

Treballar per  a aconseguir l’autonomia i l’autosostenibilitat personal i professional que permeti a  alguns dels  habitants de  San  Ramón (Matagalpa,  Nicaragua)  gaudir   d’una   vida  i  un entorn més  dignes, i fer-ho mitjançant projectes i actuacions que siguin  rentables per  sí mateixos, i que impulsin sempre la integració i participació de les  persones a qui va destinat el programa en la seva execució  i manteniment.

Objectius

– Crear llocs  de  treball  autosostenibles,  donant especial importància a les dones i els joves.

– Afavorir   l’educació   i   la   capacitació   de   les persones.

Actuacions

Projectes de cooperació

– A la  zona  de  San  Ramón,   al  departament  de

Matagalpa (Nicaragua):

– Compra del  terreny, construcció i equipament, de l’hotel d’ecoturisme de cooperació “El Sueño de  la  Campana” (punt  de  partida de  totes les actuacions, ja que  els  seus beneficis serveixen per   a  engegar  els   altres  projectes): creació de llocs de treball autosostenibles per a les persones de la zona, facilitant la seva intervenció responsable en la construcció, direcció,  gestió  i manteniment de les instal·lacions.

– Construcció, equipament  i   dinamització  del “Centro Cultural y Educativo de San Ramón”, que acull  i promou iniciatives  educatives, culturals i de capacitació, i és  gestionat per  persones de l’entorn.

– Practicum a Nicaragua d’alumnes de la Facultat de Ciències de  l’ Educació i Psicologia de la URV, als  centres educatius, cases d’atenció a dones maltractades i centre de nens discapacitats (Los Pipitos), entre altres entitats i ONG.

– Altres: Capacitació de guies turístics, construcció d’un   galliner,  creació  d’un   viver   d’arbres  i plantes autòctones per part  de dones de la zona, projecte d’apadrinament  d’un metge, contracte amb  grups de  dones per  la  venda  d’artesania a  Espanya,   préstecs a  joves  per  a  treballar a l’agricultura, etc.

Sensibilit zació i educació  al desenvolupament

– “Un   pont    entre  Tarragona   i   San    Ramón”: Comunicació i afecte entre deu  escoles de Tarragona  i Nicaragua per  tal  de  crear vincles de respecte i d’amistat, entre grups de nens que viuen en entorns i realitats molt diferents.

– “Contes  Tarranicas”:  Creació  i divulgació  d’una col·lecció  de contes per  tal d’apropar als  nens i adults de Tarragona la realitat i els  somnis dels infants de San Ramón,  i a l’inrevés.

– Xerrades de presentació i exposició dels projectes i objectius de la Fundació.

– Viatges de coneixement d’un mateix  amb estada central a l’hotel de la Fundació, mitjançant l’ecoturisme o la cooperació per tal de conèixer i compartir la realitat dels habitants de San Ramón, i la possibilitat d’aportar-hi voluntàriament aspectes vinculats a la professió del visitant  i a la seva vessant humana.

COM S’HI POT COL·LABORAR:

– Viatjar a Nicaragua a l’hotel  de “El Sueño  de la Campana”, per  tal  de  sostenir els  sous de  les persones nicaragüenques que hi treballen.

– Durant  el viatge,  realitzar cooperació al “Centro Cultural y educativo” de San Ramón i a les entitats col·laboradores de la Fundació.

– Apadrinar un metge de San Ramón.

– Treballar  per  la  sensibilització vers  els  països del Sud a les escoles, instituts d’educació, universitats, centres de treball, i altres entorns socials de Tarragona.

HORARI D’ATENCIÓ:

De dilluns a divendres  de 09:00  a 14:00  i de 16:00  a 20:00