FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT – CCOO de Catalunya – Tarragona

NOM DE L’ENTITAT: FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT – CCOO Tarragona

NÚMERO DE SOCIS/VOLUNTARIS: A Catalunya 50 voluntaris  i 6 assalariats, a Tarragona 1 voluntari

CIUTAT: Tarragona

ADREÇA ELECTRÒNICA: fpauisoli@ccoo.cat

ADREÇA: August 48, 43003 Tarragona

TELÈFON: 977  228  396  / 934  812  912

WEB ENTITAT: www.pauisolidaritat.ccoo.cat

QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS:

Missió i Objectius

– Defensar els  Drets  Humans Laborals als països empobrits  mitjançant projectes  de  cooperació sindical  al desenvolupament, i fer sensibilització a Catalunya sobre la situació dels  treballadors/ es als països del Sud.

– Promoure la Cultura de la Pau.

– Millorar   el  món   laboral  dels   països  del  Sud mitjançant l’enfortiment del sindicalisme democràtic, la  cooperació sindical   Nord-Sud i Sud-Sud, i la coordinació i intercanvi d’informació entre els moviments sindicals dels països del Sud i el moviment sindical  català per tal de concertar posicions comunes.

Actuacions

Projectes de cooperació

A l’Amèrica Central i el Carib:

– Enfortiment  sindical,  oficines    tècniques   de cooperació, treball  digne  del  sector informal, assessoria jurídica  i suport als treballadors, millora i rehabilitació de seus i residències sindicals.

A la Regió Andina:

– Promoció de  l’equitat   de  gènere,  formació de dones i nens/es, promoció del treball decent.

Al Con Sud:

– Capacitació   de     cooperatives,    enfortiment sindical.

Al Magrib i a l’Àrea Mediterrània:

– Formació   de     treballadors,    responsabilitat social  de  les  empreses, suport a instal·lacions mèdiques i elèctriques als  camps de  refugiats sahrauís, suport a dones aturades.

Als Balcans:

– Suport  als  sindicats del metall, enfortiment del teixit econòmic i associatiu.

Sensibilit zació i educació  al desenvolupament

– Seminaris i conferències,  publicació d’estudis, promoció d’espais de  debat i reflexió, cursos i tallers,  realització  d’audiovisuals, exposicions itinerants (dues  o tres campanyes anuals).

– Promoció de la Cultura de Pau  en col·laboració amb el món educatiu.

COM S’HI POT COL·LABORAR:

– Afiliats de CCOO:  A  través  de la  federació corresponent,  mitjançant la  contribució en  les nostres campanyes o projectes.

– No afiliats:  Fer-se soci,  amb  donacions econòmiques, adherir-se  a   les   campanyes  i convocatòries, o participar a les brigades de solidaritat.

HORARI D’ATENCIÓ:

De dilluns a divendres, de 09:00  a 14:00  i de 16:00  a 18:00