FUNDACIÓ INTERNACIONAL DE SOLIDARITAT COMPANYIA DE MARIA (FISC) – Oficina nacional de projectes i comunicació

Missió i Objectius

Missió

Treballar en  la  cooperació i educació al desenvolupament unint  esforços  institucionals i personals – tan al Nord com al Sud – per a constituir un   món   global    més    just;   enfortir  capacitats humanes (a través de l’educació, i principalment entre les  dones)  que  permetin aconseguir processos de  canvi  orientats a  la  millora de  les condicions  de  vida  als  països empobrits i  a  la disminució de les  esquerdes existents en el món, camí de l’equitat  distributiva.

Objectius

– Sensibilitzar i educar per  al  desenvolupament als  ciutadans propiciant canvis  de  mentalitat i conducta.

– Finançar activitats i  projectes que  possibilitin canvis  integrals en una  zona o regió, mitjançant una   col·laboració directa  i  respectuosa  amb les   parts  implicades, essent-ne  aquestes protagonistes.

– Promoure l’equitat  de gènere.

– Denunciar situacions  que    generin  injustícia al  món  a  través  d’accions públiques i pressió política.

– Impulsar processos de participació, apoderament i governabilitat a nivell local.

– Dinamitzar de  forma  sostenible les  economies locals  de zones  empobrides i els seus processos productius i comercials.

Actuacions

Projectes de cooperació

– A l’Àfrica (RD Congo, Tanzània,  Camerun, Kenia, Txad,  Egipte),  a  l’Amèrica  Central (Nicaragua, Mèxic,  Guatemala, Cuba),  a  l’Amèrica del  Sud (Bolívia, Colòmbia,  Perú, Argentina, Brasil, Paraguai, Xile), i a l’Àsia i l’Orient Mitjà (Filipines, Líban, Vietnam):

– Projectes educatius (formació   de  professorat, educació    formal     i    no     formal,    educació popular, joves  i  lideratge), projectes  sanitaris (prevenció i atenció sanitària), projectes productius (desenvolupament econòmic local, petits productors i població  rural, sobirania alimentària), autonomia de la dona  i igualtat de gènere, respecte dels  drets humans, promoció de la participació ciutadana, atenció a desplaçats i   víctimes    de   conflictes  armats,   iniciatives de   pau,   medi   ambient  i  recursos  naturals, millora d’infraestructures,  governabilitat local  i enfortiment de la societat civil, etc.

Sensibilit zació i educació  al desenvolupament

– Campanyes anuals sobre una temàtica concreta.

– Exposicions i conferències itinerants (dos o tres a l’any).

– Publicació de  la  revista sobre interculturalitat

Hitza Dugu.

– Programa de  ràdio  setmanal (“La estación  del sur”, a Ràdio St.Pere i St.Pau -101.0 fm-, dimarts de 18:00 a 19:00).

– Elaboració de materials audiovisuals (pel·lícules, documentals,…)

– Butlletins informatius trimestrals.

– Edició de materials: Programa “Jocs cooperatius” (2008).

Com col·laborar

– Fer-se soci o empresa col·laboradora.

– Fer-se voluntari, ja sigui per  a accions puntuals (traduccions, estands de venda i difusió) o com a professional en una temàtica específica.

– Fer-se cooperant: a  curt  – Programa Salongo, camps de solidaritat – o llarg termini (en ambdós casos es requereix una formació prèvia).

Contacte

Puig d’en Pallars 2, 1r 2a ,

43003 Tarragona

977  226  099

proyectos@ongdfisc.org

comunicacion@fisc-ongd.org

www.fisc-catalunya.org

De dilluns a divendres, de 09:00  a 17:00