CREU ROJA BAIX PENEDÈS

NOM DE L’ENTITAT: CREU ROJA BAIX PENEDÈS
CIUTAT: Vendrell
ADREÇA ELECTRÒNICA: vendrell@creuroja.org
ADREÇA: Adreça:
Jaume Carner, S/N
Teléfono:977 66 11 41
vendrell@creuroja.org
https://www.facebook.com/VoluntariatAssembleaCreuRojaBaixPenedes/»
ANY DE CONSTITUCIÓ: 1873 a Catalunya,1981 a Tarragona*
NÚMERO DE SOCIS/VOLUNTARIS: 167.340 socis a Catalunya, 4716 socis a Tarragona 15.019 voluntaris i 1312 assalariats a Catalunya. 459voluntaris, i 56 assalariats a Tarragona
QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS:: «Creu Roja és una institució humanitària que té l’objectiu d’estar cada cop més a prop de les persones vulnerables en els àmbits nacional i internacional. Les nostres accions es caracteritzen per ser realitzades fonamentalment per voluntariat i comptar una àmplia participació social i una important presència al territori.
Pel que fa a l’escenari internacional, Creu Roja, des de l’Àmbit de Cooperació, té 3 línies fonamentals d’actuació:

  • Acció Humanitària: intervenció en situacions d’emergència per causa de catàstrofes naturals o conflictes armats.
  • Projectes de Cooperació pel Desenvolupament: recerca de fons pel cofinançament de projectes que estem portant a terme a terreny (centrant-nos els darrers anys en països com Equador, Bolívia, Moçambic i Etiòpia).
  • Educació pel Desenvolupament: activitats de sensibilització adreçades a la nostra població.
    També realitzem activitats de sensibilització vinculades a l’Àmbit del Gabinet de Drets Humans i Dret Internacional Humanitari: seminaris, conferències, accions formatives, recursos pedagògics i didàctics i promoció de la Diplomàcia Humanitària.Al mateix temps, l’Oficina de Creu Roja a Tarragona, des de la seva vessant més local, compagina les accions esmentades amb el desenvolupament de programes de lluita contra la pobresa i projectes a favor de col·lectius en risc d’exclusió social. «