COOPERACIÓ ACTIVA EN EL CAMP DE TARRAGONA

NOM DE L’ENTITAT: COOPERACIÓ ACTIVA EN EL CAMP DE TARRAGONA
CIUTAT: Salou
ADREÇA ELECTRÒNICA: cooperacioactivatgn@gmail.com
ADREÇA: «Carrer Amposta, 3, 4-1 de Salou (43840)

Telf: 630 83 10 01 https://espaitrobada.wordpress.com/about/»
ANY DE CONSTITUCIÓ: 2014
NÚMERO DE SOCIS/VOLUNTARIS: 34 8 membres de la Junta. Un total de 40 voluntaris, dels quals 10 a 12 voluntaris són més actius . Personal assalaritat: Durant 2017 han hagut 6 persones contractades vinculades a projectes, però la major part amb contractes parcials de 10 hores i per períodes de 6 mesos**
QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS: «Cooperació Activa al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre agrupa principalment a persones arribades amb la immigració a les comarques tarragonines i a professionals relacionats amb els seus àmbits d’actuació: sanitat, educació, bona governança, sobirania alimentaria i empreneduria, i experts en mediació, estrangeria, drets humans i acollida lingüística.
La seva missió és promoure la cooperació activa entre persones arribades al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre amb la immigració i la resta de veïns i veïnes per reduir l’exclusió i millorar la cohesió social i accés a drets bàsics tant als municipis d’acollida d’aquestes persones nouvingudes com a les seves poblacions d’origen. Les seves intervencions es basen en tres eixos: Desenvolupament comunitari, Simetria i Sostenibilitat.
«