COMITÈ DE SOLIDARITAT ÓSCAR ROMERO – Tarragona i Reus

NOM DE L’ENTITAT: Comitè Òscar Romero i Solidaritat

NÚMERO DE SOCIS/VOLUNTARIS: 25 socis a Tarragona

CIUTAT: Tarragona

ADREÇA ELECTRÒNICA: cortgn@tinet.cat

ADREÇA: Amposta 26, baixos A (Torreforta), 43006 Tarragona

TELÈFON: 977  544  328

WEB ENTITAT: www.comitesromero.org/tarragona

QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS:

Missió i Objectius

– Promoure  l’assistència  social    i   l’ajuda,    tan moral  com   material,  entre  persones,  grups o  comunitats de  la  província,  amb  d’altres de l’Amèrica Llatina,  fomentant la solidaritat entre ells.

– Convocar   i  reunir  persones  interessades  en la  promoció humana  i social  dels  pobles més necessitats de l’Amèrica Llatina.

– Sensibilitzar l’opinió pública de la nostra societat a través de conferències, xerrades i exposicions sobre el Tercer Món.

Actuacions

Projectes de cooperació

– A l’Amèrica  Central  (El  Salvador,  Guatemala, Nicaragua, Haití):

– Desenvolupament     productiu     (agricultura, ramaderia, apicultura a petita  escala), rehabilitació d’infraestructures, educació, desenvolupament sòcio  – sanitari (atenció mèdica,  ajuda   a  la  gent   gran),   aigua   i  medi ambient.

Sensibilit zació i educació  al desenvolupament

– Publicació de la revista “Quetzal” (quatrimestral).

– Xerrades temàtiques solidàries a barris i centres d’ensenyament (més  de cinquanta a l’any).

– Cinefòrum mensual al barri  de La Floresta.

– Viatges   solidaris  de   sensibilització  a   l’estiu (convivència amb  famílies i comunitats de l’Amèrica Llatina).

– Seminaris i exposicions fotogràfiques.

– Promoció del  Comerç just: cafè, xocolata, sucre, objectes d´artesania,  llibres, punts  de  llibre, etc.

– Venda de l´Agenda llatinoamericana i calendari editats pels  Comitès.

– Visita de  persones del  Tercer  Món per  donar  a conèixer la seva realitat.

 COM S’HI POT COL·LABORAR:

– Fer-se soci (aportació econòmica a través de la quota).

– Fer-se voluntari:  ja  sigui  actiu  (implicació   en un  projecte concret i amb  un  compromís ferm en quan  a dedicació i disponibilitat) o esporàdic (compromís amb accions puntuals).

– Participar en les  campanyes que es promouen i es difonen a nivell de tota la població  en general, sense  que   això   suposi  tenir   una   vinculació especial amb  l’entitat a  nivell  de  pertinença i identificació.

HORARI D’ATENCIÓ:

Dilluns de 10:00  a 13:00  i de 19:00