COMITÈ DE SOLIDARITAT ÓSCAR ROMERO – Tarragona i Reus

Missió i Objectius

– Promoure  l’assistència  social    i   l’ajuda,    tan moral  com   material,  entre  persones,  grups o  comunitats de  la  província,  amb  d’altres de l’Amèrica Llatina,  fomentant la solidaritat entre ells.

– Convocar   i  reunir  persones  interessades  en la  promoció humana  i social  dels  pobles més necessitats de l’Amèrica Llatina.

– Sensibilitzar l’opinió pública de la nostra societat a través de conferències, xerrades i exposicions sobre el Tercer Món.

Actuacions

Projectes de cooperació

– A l’Amèrica  Central  (El  Salvador,  Guatemala, Nicaragua, Haití):

– Desenvolupament     productiu     (agricultura, ramaderia, apicultura a petita  escala), rehabilitació d’infraestructures, educació, desenvolupament sòcio  – sanitari (atenció mèdica,  ajuda   a  la  gent   gran),   aigua   i  medi ambient.

Sensibilit zació i educació  al desenvolupament

– Publicació de la revista “Quetzal” (quatrimestral).

– Xerrades temàtiques solidàries a barris i centres d’ensenyament (més  de cinquanta a l’any).

– Cinefòrum mensual al barri  de La Floresta.

– Viatges   solidaris  de   sensibilització  a   l’estiu (convivència amb  famílies i comunitats de l’Amèrica Llatina).

– Seminaris i exposicions fotogràfiques.

– Promoció del  Comerç just: cafè, xocolata, sucre, objectes d´artesania,  llibres, punts  de  llibre, etc.

– Venda de l´Agenda llatinoamericana i calendari editats pels  Comitès.

– Visita de  persones del  Tercer  Món per  donar  a conèixer la seva realitat.

Com col·laborar

– Fer-se voluntari.

– Fer una aportació econòmica puntual, periòdica o destinada a projectes de cooperació o campanyes d’ajuda concretes (el donant pot escollir en quin projecte vol destinar la seva aportació).

Contacte

Amposta 26, baixos A (Torreforta),

43006 Tarragona

977  544  328

cortgn@tinet.cat

www.comitesromero.org/tarragona

Dilluns de 10:00  a 13:00  i de 19:00