ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES – Tarragona

NOM DE L’ENTITAT: ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES  – Tarragona

NÚMERO DE SOCIS: 80 socis a Tarragona

CIUTAT: Tarragona

ADREÇA ELECTRÒNICA: epoblest@tarragona.tinet.cat

ADREÇA: August 21, entresòl A, 43003 Tarragona

TELÈFON: 977  235  263

WEB ENTITAT: www.pangea.org/epueblos

QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS:

Missió

Treballar en la recerca d’una justícia  que permeti la satisfacció dels  Drets  Humans per  a qualsevol persona a  qualsevol  part   del  món,  entenent la cooperació com  a voluntat transformadora de  la societat que contribueix al desenvolupament dels pobles perquè millorin   les  seves  condicions de vida i sigui  real el  seu  dret  a l’autodeterminació política, social  i econòmica.

Objectius

-Identificar les  arrels de la injustícia  i els mecanismes responsables  del  desigual accés als  recursos i l’apropiació injusta de la riquesa, i denunciar-los.

– Finançar  i   donar     suport   a    projectes   de desenvolupament als països del Sud, com a canal de restitució econòmica cap als  seus col·lectius i organitzacions, en base a una relació mútua de respecte i solidaritat.

– Qüestionar el nostre model  de vida i els  nivells de consum, incidint en un canvi de valors.

– Generar un renovat compromís solidari realitzant campanyes de  sensibilització i denúncia, com a  eines de  reflexió  per   a  la  conscienciació  i transformació social.

– Treballar   en   la   perspectiva  d’una   educació emancipatòria, entesa no  tan  sols  com  a coneixement, sinó  com  a acció  transformadora

– Promoure  i    fer    visibles     experiències   de transformació protagonitzades per les dones, incorporant la perspectiva de gènere a tots  els àmbits de treball.

Actuacions

Projectes de cooperació

– A Guatemala, Nicaragua, el Salvador, Hondures, Perú, Equador, Colòmbia,  Cuba, Mèxic-Chiapas, i el Marroc.

– Desenvolupament socioeconòmic i  productiu, producció agrícola i agropecuària, sobirania alimentària, Drets  Humans, gènere i promoció de la dona,  educació formal  i informal, formació de quadres i líders juvenils,  apoderament i participació política, medi ambient, reconstrucció d’infraestructures, sanejament  ambiental, suport a moviments i organitzacions indígenes, accions d’emergència.

Sensibilització i educació  al desenvolupament

– Accions per donar a conèixer els projectes propis: visita de responsables dels projectes del Sud per explicar-ne el  seu  desenvolupament, xerrades, col·loquis,  exposicions, edició de tríptics.

– Accions de difusió i educació al desenvolupament, amb   la  sobirania alimentària  i  la  perspectiva de  gènere i promoció de  la  dona  com  a  eixos fonamentals: exposicions, xerrades, tallers de formació, edició d’audiovisuals, llibres, monogràfics, guies i unitats didàctiques (banc de recursos).

– Accions     de     denúncia    i    pressió    política: participació en campanyes de pressió a instàncies governamentals    i   en    plataformes   àmplies de denúncia de les polítiques d’organismes internacionals i multinacionals.

COM S’HI POT COL·LABORAR:

– Assistir  a una reunió d’Entrepobles.

– Participar a les activitats.

– Incorporar-se com a soci.