ASSOCIACIÓ DE SENEGALESOS I AMICS DEL SENEGAL – Cambrils

NOM DE L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE SENEGALESOS I AMICS DEL SENEGAL
CIUTAT Cambrils
ADREÇA ELECTRÒNICA asas@cambrilsciutat.org
ADREÇA
ANY DE CONSTITUCIÓ 2009
NÚMERO DE SOCIS/VOLUNTARIS
QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS: Crear un espai de trobada per a totes les persones senegaleses que viuen a Cambrils. Treballar per a la integració i la convivència d’aquest col·lectiu amb l’entorn que els acull i potenciar accions de codesenvolupament amb Senegal per tal de millorar la qualitat de vida en aquest país.