ASSOCIACIÓ CULTURAL CHEKH AMMED TDIANY

NOM DE L’ENTITAT: ASSOCIACIÓ CULTURAL CHEKH AMMED TDIANY
CIUTAT: Salou
ADREÇA ELECTRÒNICA: mndiaye17@mail.com
ADREÇA: mndiaye17@mail.com
ANY DE CONSTITUCIÓ: Informació no disponible*
NÚMERO DE SOCIS/VOLUNTARIS:
QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS: