ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES

NOM DE L’ENTITAT: ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES

NÚMERO DE SOCIS/VOLUNTARIS: 62 socis a Tarragona, 12 voluntaris

CIUTAT: Tarragona

ADREÇA ELECTRÒNICA: esf-tgn@tinet.cat

ADREÇA: av. Roma 7, 43005 Tarragona

TELÈFON: 697  542  850

WEB ENTITAT: www.esf-cat.org

QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS:

Missió i Objectius

– Treballar  des  de  l’àmbit  tècnic   (professionals, docents i estudiants) per a garantir l’accés universal i equitatiu i l’ús  i control sostenible, de  serveis bàsics, recursos  naturals  i  actius ambientals, acompanyant el canvi social  i l’enfortiment de les  poblacions del Sud, i respectant sempre les seves característiques culturals i tècniques.

– Dur    a    terme   projectes   de    cooperació  al desenvolupament multidisciplinar, entenent  la cooperació com a intercanvi basat en la solidaritat que genera benefici mutu,  i el desenvolupament com a procés en evolució, interdependent i sostenible,  que   no  pot  imposar limitacions a les  diferents cultures i que  ha  de  contribuir a augmentar la participació ciutadana i el paper de la societat civil.

Actuacions

Projectes de cooperació

– A l’Amèrica Llatina i a l’Àfrica:

– Tecnologia  per   al   desenvolupament   dividida en tres eixos: aigua,  energia i química medioambiental.

Des  del  grup  tarragonès es  treballa en  l’àmbit químic    medioambiental   en    l’enfortiment  del procés de Gestió Pública  Ambiental a la província d’Orellana  (regió  amazònica  de  l’Equador): tasques d’identificació  in situ  de  la problemàtica sòcio-amiental de la  indústria extractiva petrolera a la zona, i millora de les capacitats d’institucions públiques i societat civil per  a realitzar un millor seguiment, vigilància   i  denúncia  dels   impactes negatius   que    provoca    (capacitació tècnica  a municipalitats i oficines  de dret  ambiental, monitoratge ambiental a  les  comunitats rurals, assessorament legal  a comunitats i persones damnificades, accions legals de  denúncia i difusió).

Sensibilit zació i educació  al desenvolupament

– Xerrades,  conferències,  exposicions  i   docu- mentals (“Aigua per a tothom”, “La Paradoxa de l’abundància”, “Patagònia sense represes”, etc).

– Jornades d’Enginyeria  per  al  desenvolupament humà.

-Projectes de coneixement de la realitat (PCR): estades participatives d’estudiants de la URV en un projecte de cooperació internacional al sud (2 o 3 mesos), permetent així la seva  formació en valors.

– Projectes i treballs de fi de  carrera, lligats a l’àmbit de la cooperació.

COM S’HI POT COL·LABORAR:

– Fer-se soci.

– Fer-se voluntari.

HORARI D’ATENCIÓ:

Dimarts i dijous de 16:00  a 19:00, i dimecres  de 09:00  a 12:00