ASOCIACIÓN DE MUJERES SENEGALESAS DE SALOU

NOM DE L’ENTITAT: ASOCIACIÓN DE MUJERES SENEGALESAS DE SALOU
CIUTAT: Salou
ADREÇA ELECTRÒNICA: asociaciondmsds@gmail.com
ADREÇA: Correu electrònic: asociaciondmsds@gmail.com
ANY DE CONSTITUCIÓ: Informació no disponible*
NÚMERO DE SOCIS/VOLUNTARIS:
QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS: