ASOCIACIÓN CULTURAL SENEGALESA PARA LA INTEGRACIÓN

NOM DE L’ENTITAT: ASOCIACIÓN CULTURAL SENEGALESA PARA LA INTEGRACIÓN
CIUTAT: Salou
ADREÇA ELECTRÒNICA: espaitrobadate@gmail.com
ADREÇA: Cr. Amposta, 3, 4art 1ª Salou Correu electrònic: espaitrobadate@gmail.com
ANY DE CONSTITUCIÓ: Informació no disponible*
NÚMERO DE SOCIS/VOLUNTARIS:
QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS: