ASOCIACIÓN BOLIVIANA PARA LA INTEGRACION, EL DESARROLLO Y LA CULTURA – Reus

NOM DE L’ENTITAT: ASOCIACIÓN BOLIVIANA PARA LA INTEGRACION, EL DESARROLLO Y LA CULTURA
CIUTAT: Reus
ADREÇA ELECTRÒNICA: sirari3@gmail.com
ADREÇA: «Adreça: AV PRESIDENT MACIA 2
43204 – REUS
Telèfon: 977750899
Adreça electrònica: sirari3@gmail.com»
ANY DE CONSTITUCIÓ:
NÚMERO DE SOCIS/VOLUNTARIS:
QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS: «Acull, orienta i assesora els immigrants bolivians, en particular, i tots, en general. Promou
la solidaritat entre tots, i cerca el codesenvolupament.
Objectius
• Acollir els immigrants que venen a la nostra
ciutat.
• Motivar i desenvolupar la solidaritat entre els
bolivians immigrants.
• Potenciar els mecanismes per integrar els immigrants.
• Generar projectes pel codesenvolupament .
• Difondre la cultura d’origen.»