AMICS D’AK BENN – Cambrils

NOM DE L’ENTITAT AMICS D’AK BENN
ADREÇA ELECTRÒNICA: amics-ak-benn@ak-benn.eu
ADREÇA: c/ Pi I Maragall, núm 13, Cambrils.
ANY DE CONSTITUCIÓ
NÚMERO DE SOCIS/VOLUNTARIS: QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS: «Amics d’ak Benn té com a objectius: La cooperació internacional pel desenvolupament dels països del tercer món.
La sensibilització interna respecte els problemes dels països del tercer món.
El desenvolupament del comerç just.
La cooperació amb associacions i entitats dels països d’origen.»